RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie Sądu Rejonowego w Myśliborzu

Sąd Rejonowy w Myśliborzu
ul. Niedziałkowskiego 6
74-300 Myślibórz

NIP 597-11-21-401


ZMIANY REORGANIZACYJNE SĄDUGodziny urzędowania:


poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30


Kasa sądu:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00Punkt Obsługi Interesantów

tel. (95) 747-34-46
Godziny pracy:

poniedziałek od 8.00do 18.00

wtorek - piątek od 7.30 do 15.00


V Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w godz.:

poniedziałek - piątek: 8.30 - 14.30

PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH (http://ekw.ms.gov.pl)


Działanie Państwowej Jednostki Budżetowej - Sądu Rejonowego w Myśliborzu regulują następujące akty prawne:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.97.78.483 z dnia 16 lipca 1997 r.)
  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz.1070 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.1987r. Nr 38, poz.218 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. 2002r. Nr 187 poz. 1564)
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. nr 81/03/DO w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów
   administracji sądowej ( Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5 poz. 22 z 31.12.2003 r.)
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich
   siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508).

Obszar właściwości działania Sądu Rejonowego w Myśliborzu obejmuje:

  • Miasto i Gmina Myślibórz, Barlinek, Dębno, 
  • Gmina Boleszkowice, Nowogródek Pomorski


OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2010 r. rozpoczął działalność Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny, przed którym jest prowadzone elektroniczne postępowanie upominawcze w sprawach cywilnych.
Informacje szczegółowe, wzory pism procesowych i możliwość zalogowania się, dostępne pod adresem internetowym
www.e-sad.gov.pl .
Pozwy drogą elektroniczną można składać do w/w sądu, bez względu na właściwość miejscową.
                                                                                                                                                  

                                                                                                                         PREZES

                                                                                                                  Sądu Rejonowgo

                                                                                                                       w Myśliborzu

                                                                                                                    Paweł Rampała


   

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie


Aktualności

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wnioskow

30.05.2012
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.


Opublikował: Marcin Buczkowski
Publikacja dnia: 20.02.2015
Podpisał: Marcin Buczkowski
Dokument z dnia: 02.12.2009
Dokument oglądany razy: 230 586