Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów


tel. (95) 747-34-46

 
Godziny urzędowania pracy:

poniedziałek 10:00 - 18:00

     wtorek - piątek 7:30 - 15:30     

 

Zadania Biura Obsługi Interesantów:

- udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

- kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

- udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń;

- udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

- udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

- infomowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

- udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporou na drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem. 

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH

 

Punkt Przeglądania akt

tel. (95) 747-34-46

e-mail: czytelnia@mysliborz.sr.gov.pl

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.30

Ostatnie akta udostępniane są do godziny 14.00. 

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-05 10:17:19
Publikacja w dniu:
2023-09-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-05 10:17:00
Publikacja w dniu:
2023-09-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-05 10:16:27
Publikacja w dniu:
2023-09-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-16 11:15:21
Publikacja w dniu:
2023-08-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-08-01 10:26:01
Publikacja w dniu:
2023-08-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-14 12:14:52
Publikacja w dniu:
2023-07-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-04 10:54:40
Publikacja w dniu:
2022-05-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-04 10:54:03
Publikacja w dniu:
2022-05-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-15 10:02:37
Publikacja w dniu:
2021-06-15
Zmiany:
Podejrzyj