Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej

 
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.
 
Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 
Sposoby uzyskania informacji publicznej
 
Prawo do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu realizowane jest poprzez:
  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myśliborzu pod adresem serwisu: https://www.mysliborz.sr.gov.pl
  • wglądu do dokumentów urzędowych w siedzibie Sądu Rejonowego w Myśliborzu
  • udostępnianie w formie ustnej lub telefonicznej, jeśli istnieje możliwość niezwłocznego udzielenia informacji bez wniosku,
  • wywieszenie na tablicach informacyjnych i ogłoszeń Sądu Rejonowego w Myśliborzu,
  • udostępnianie na wniosek.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego 
 
Niniejszy serwis internetowy stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myśliborzu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
 
Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest opublikowana na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myśliborzu, prosimy o złożenie wniosku skierowanego do Prezesa Sądu:
 
  • osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Myśliborzu w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 6
  • przesłanie pocztą, adresując: Prezes Sądu Rejonowego w Myśliborzu, ul. Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres:sr.mysliborz@mysliborz.sr.gov.pl
 

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-17 08:33:16
Publikacja w dniu:
2023-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 10:55:49
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj