Mediacje i edukacja prawna

    

Mediacja  to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu

 

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Sądy Powszechne zachęcają strony do prób polubownego rozwiązania sporu co można uczynić

  • przed skierowaniem sprawy do sądu  a także
  • w toku postępowania sądowego

 

ZALETY MEDIACJI:

- służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich,

- sprzyja budowaniu porozumienia, łamaniu barier i niwelowaniu napięcia społecznego,

-  zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,

-  pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

-  zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,

-  zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,

-  pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,

-  zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,

-  zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,

-  przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,

-  przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

-  realizuje konstytucyjną zasadę dostępu do wymiaru sprawiedliwości, zwaną potocznie prawem do sądu, w praktyce zaś rozumianą nie tylko jako zapewnienie szybkich i niedrogich procedur sądowych, ale także alternatywnych pozasądowych procedur rozwiązywania sporów

Zapraszamy na strone:

www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje

 

Mediatora wspólnie wybierają strony albo Sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i nieletnich prowadzi prezes sądu okręgowego.

Dane kontaktowe do tych osób oraz do ośrodków mediacyjnych zgłaszających własne listy mediatorów znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo sądów okręgowych.

Koordynator ds mediacji w okręgu Sądu Okręgowe w Szczecinie

Lista mediatorów 

Informacje o mediacji na stronie Sądu okręgowego w Szczecinie

Rejestr zmian dla: Mediacje i edukacja prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-12 10:30:11
Publikacja w dniu:
2023-09-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-12 10:28:53
Publikacja w dniu:
2023-09-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-12 10:26:32
Publikacja w dniu:
2023-09-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-23 08:50:52
Publikacja w dniu:
2023-06-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-15 10:31:20
Publikacja w dniu:
2021-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-01 11:42:11
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:38:36
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 09:36:09
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:11:05
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:10:41
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:07:50
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:07:26
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:07:02
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:06:33
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:05:59
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-09 08:04:25
Publikacja w dniu:
2021-02-09
Zmiany:
Podejrzyj